|  ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ.ที่ประสงค์ปรับปรุง เพิ่มเติม เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยสามารถอัปโหลดเอกสารหลักฐานฉบับใหม่ทั้งหมดทุกฉบับด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2564ทางระบบรับสมัคร เว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com (ระบบเปิดให้อัพโหลด ตั้งแต่ 24 พ.ค. 64 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป)

"ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์"

ภารกิจ ผู้บริหาร

 

จัดซื้อ/จัดจ้าง สอศ.


ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง สอศ. ทั้งหมด